מחקרים מובילים בתחום הפרעות הקשב והריכוז

החברה מובילה כיום עשרות מחקרים הקשורים בתפקודי קשב ובהפרעות קשב, במטרה למפות ולהבין את ספקטרום הקשב האנושי.
המחקרים נערכים על ידי אנשי מקצוע ומומחים מקשת רחבה של תחומים: נוירולוגיה, פסיכיאטריה, התפתחות הילד, פסיכולוגיה וחינוך.

Status Researchers Research title Partners
Publication Dr. I. Berger
Dr. G. Goldzweig
Objective measures of Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder:
A Pilot Study.
Hadassah University Medical Center.
Preliminary results
Dr. I. Berger
Prof. J. Buitelaar
Dr. N. Rommelse
Dr. H.Kasuto
J.Van der Meer
MOXO test: Validation study
Multi-center study
Hadassah University Medical Center, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
Ongoing research
Prof. J. Buitelaar
Dr. N. Rommelse
Dr. I. Berger
J.Van der Meer
ADHD Children / ADHD & Depression Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
Ongoing research Prof. M.D. Simms MOXO test: Validation study Medical College of Wisconsin (MCW), USA.
Ongoing research Prof. S. Faraone,
Dr.B. Johnson
Prof.C. Barta,
Prof. I.Bitter
Dr. S.Kaye
Adults with/without ADHD and SUD
Multi-center study
ICASA
SUNY Upstate Medical University, USA.
Ongoing research Prof.C. Barta,
Prof. I.Bitter
Adults with/without ADHD and SUD
Multi-center study
ICASA
Semmelweis University, Hungary.
Ongoing research Dr. S.Kaye Adults with/without ADHD and SUD
Multi-center study
ICASA
National Drug and Alcohol Research Centre
University of New South Wales, Australia.
Ongoing research Dr.I Berger
Dr.T. Zur
Dr.S. Eduardson
Dr. K. Barrie
Dr. A. Tenenboum
Dr. H.Kasuto
ADHD Children with/without Ritalin Hadassah University Medical Center.