גרף התנהלות ומערכת המסיחים באבחון קשב וריכוז : הדמייה סביבתית

בני אדם וסביבה הם גורמים שמשפיעים ומושפעים זה מזה.

לכן, על מנת לבדוק את קיומה של הפרעת קשב, המוגדרת כהפרעה קוגנטיבית – התנהגותית, עלינו לבדוק:
  1. את היכולת הקוגנטיבית הבסיסית של המדדים הקשביים: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות.
  2. את התנהגותו של אדם במסגרת הכוללת השפעה סביבתית.
  3. את התחום הריגשי.

תוצאות מבדק ה- MOXO מספקות 2 מתוך 3 המדדים, כך שניתן להשתמש בתוצאותיו גם לביסוס אבחנה מבדלת.

יכולת קוגנטיבית: בפרופיל הקשב האישי אנו מקבלים מידע אודות היכולת הקוגניטיבית של הערכים הקשביים: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות. על מנת למדוד את התנהגותו של אדם, עלינו לדמות השפעה סביבתית (ראה ערך: התנהגות / מילון מריאן וובסטר).

התנהגות והשפעה סביבתית: הסביבה בה אנו חיים עמוסה בגירויים שונים, אשר מסיחים את דעתנו: מטוסים בשמיים, רכבים על הכביש, טלפונים, טלוויזיה, פרסומות... עומס ויזואלי ושמיעתי, המקשה על היכולת להישאר קשוב. מכיון שכך, חשוב למדוד את יכולת התפקוד הקשבי תחת מסיחים, אשר יוצרים סביבות שונות המדמות סביבת חיים.

בואו נבחן ביחד את גרף התנהלות של ד. ילד בן 11:

ציר X= (אופקי) מתאר את התנהלות הילד במהלך המבדק, בהתאם לשלבי המבדק (שלב 1 עד שלב 8) הכוללים מסיחים חזותיים ושמיעתיים.

ציר Y = (אנכי) נותן ציון מ-1 – 100, כאשר 100=ביצוע טוב מאד, 1- ביצוע לקוי.

כל צבע מציין מדד קשב אחר:
כחול - מדד הקשב, אדום - אימפולסיביות, צהוב - היפראקטיביות, ירוק - תזמון.

8 שלבי המבדק (Levels) לפי סדר הופעתן:

• שלב 1- ללא מסיחים (זהה לשלב 8).
• שלב 2- מסיחים ויזואליים מועטים –מסיח ויזואלי אחד בלבד מופיע בכל פעם.
• שלב 3- מסיחים ויזואליים מרובים – שני מסיחים ויזואליים מופיעים בכל פעם.
• שלב 4- מסיחים אודיטוריים מועטים – מסיח אודיטורי אחד בלבד מופיע בכל פעם.
• שלב 5- מסיחים אודיטוריים מרובים – שני מסיחים אודיטוריים מופיעים בכל פעם.
• שלב 6- מסיחים משולבים מועטים – מסיח אודיטורי וגם ויזואלי מופיעים בו זמנית (אחד מכל סוג).
• שלב 7- מסיחים משולבים מרובים – שני מסיחים אודיטוריים המלווים בשני מסיחים ויזואליים מופיעים בו זמנית (שניים מכל סוג).
• שלב 8- ללא מסיחים (זהה לשלב 1).

ניקח לדוגמא את הקו הכחול, שמתאר את מדד הקשב והריכוז של הילד.
הקו מתחיל על הגרף בציון גבוה (מצביע על קשב תקין) אך אנו מזהים ירידה משמעותית  בקשב ובריכוז בשלבים 2+3.

מה קרה בשלבים האלה?

שלב 2+3 הם שלבים, הכוללים מסיחים חזותיים.
כלומר: כאשר היו מסיחים חזותיים, הקשב של הילד נפגע משמעותית.
סביר להניח שאם הילד יושב בשורה האחורית בכיתה, דעתו מוסחת בקלות, ובתור "עזרה ראשונה" מומלץ להושיב אותו בשורה הראשונה על מנת למנוע, ככל הניתן, הסחות דעת ויזואליות