נורמה - ADHD - אבחון הפרעת קשב וריכוז

פילוח בהתאם לגיל- ההתפתחות הביולוגית תואמת להתפתחות הקוגניטיבית. מכאן שלא ניתן להשוות בין תוצאות, שהשיג ילד בן 8, לבין תוצאות, שהשיג אדם בן 55. תוצאות הילד צריכות להתבסס על תוצאות, שהשיגו ילדים בני גילו והוא הדין בנוגע למבוגרים.

פילוח בהתאם למגדר- בנוסף, גם למגדר מקום בפילוח התוצאות. נשים יושוו לנשים וגברים- לגברים. ידוע, למשל, שזמן התגובה של נשים שונה מזה של גברים, לכן אבחון הפרעת קשב מקצועי יתחשב גם בהבדלי המגדר.

הפרעת קשב וריכוז (ADHD) היא הפרעה קוגניטיבית – התנהגותית. התנהגות הינה תלויית סביבה ותרבות:

אבחון הפרעת קשב מקצועי לא יסתפק רק בפילוח תוצאות בהתאם לנורמות של גיל ומגדר. אבחון קשב וריכוז מקצועי חייב לכלול השוואה לנורמות עדכניות, כיוון שנורמות קשב שהתאימו למבדק שבדק ADHD בילדים (או במבוגרים) לפני 30 שנה לא זהות ולא מתאימות לנורמות קשב של היום.

אפילו הגדרת המונח: "הפרעת קשב - ADHD "- השתנתה במהלך השנים.

לדוגמא: העולם ,בו תפקדו, הכירו, וחוו ילדים בתוכו לפני 30 שנה היה מורכב מלימודים, משפחה ומשחקים מחוץ לבית. לעומת זאת, המציאות היום שונה ומורכבת הרבה יותר וכמות המידע, עמה מתמודד ילד או אדם בוגר, שונה לחלוטין מכפי שהיתה בעבר.
המציאות היומיומית של ילד כיום עמוסה ומורכבת מגירויים ומסיחים רבים בו זמנית: טלוויזיה, מחשב , SMS, שינויי סטטוסים בפייסבוק, זמר אהוד שמצייץ בטוויטר ודרישות גבוהות הרבה יותר בבית הספר.
המציאות משנה ומשפיעה בהכרח גם על תפקודי הקשב והריכוז: הדרישות בבית הספר גבוהות יותר, הגרויים והמסיחים מסביב רבים יותר ומורכבים יותר.
ומכיון שסביבה והתנהגות הן תחום דינמי ומשתנה, יש חשיבות גדולה למאגר נורמטיבי – עכשווי, אליו נוכל להשוות את הביצוע, על מנת לקבל תשובות אמינות לגבי אבחון הפרעת קשב וריכוז.

האם ידעתם שהמבדקים הממוחשבים לבדיקת ADHD המוכרים בישראל, משווים את ילדכם לילדים אמריקאיים (משנות ה-70 וה- 80 של המאה הקודמת) ?

מבדק ה-MOXO כולל נורמות בינלאומית, אשר נאספו בישראל, אירופה וארה"ב.