דו"ח התפתחותי מתקדם

שלום רב,

בודאי שמתם לב לשינויים והתוספות שהופיעו במערכת איתה כולנו עובדים.
במאמר זה אסביר אודות הדו"ח החדש אותו ניתן להפיק מהמערכת והערך המוסף המיוחד שהוא יכול להוסיף לכם, כאנשי מקצוע, בתהליך האבחוני ו/או הטיפולי.
נכון להיום, התוצאות שמתקבלות מיד עם סיום המבדק מספקות הערכה של תפקוד הנבדק ביחס לקבוצת הנורמה בהתבסס על הגיל הכרונולוגי שלו.
 

מעתה, תוכלו להפיק דו"ח נוסף עם סיומו של המבדק: דו"ח התפתחותי (Developmental report).
הדו"ח ההתפתחותי יספק לכם השוואה של ביצועי הנבדק לכל אחת משכבות הגיל בין 7-12.
השוואה זו תאפשר לכם, כאנשי מקצוע להעריך את הגיל אליו הילד משתייך מבחינה קוגניטיבית-קישבית (הגיל הדומה ביותר Resembles age ).


 
יתרונות הדו"ח ההתפתחותי:

 1. ארבעת מדדי הקשב:
  הדו"ח מציג את הביצוע בארבעת המדדים בהתאם לתוצאות המבדק : קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות.
 2. איחור התפתחותי:
  באמצעות הדו"ח ההתפתחותי ניתן יהיה לאתר איחורים התפתחותיים בתחום הקשבי.

  לדוגמא : במחקר שנערך נמצא כי ילדים המאובחנים עם ADHD בגילאי 6-11 הראו איחור התפתחותי בתפקודים הקישביים ורמת הביצוע שלהם נמצאת בפער הנמוך בכשנתיים (!) מגילם הכרונולוגי.
  המאמר התקבל לפרסום בכתב העת Frontiers In Human Neuroscienceוישלח לעיונכם במהלך החודש הקרוב.

   

 3. עבור נבדקים שנמצא כי גילם המנטלי שונה מגילם הכרונולוגי, ניתן לבחון את הביצוע הקשבי ולבחון האם גם גילם הדומה ביותר במבדק ה-MOXO נמוך מגילם הכרונולוגי.
 4. באמצעות דו"ח התפתחותי משווה בין צמד מבדקים עבור אותו המטופל, ניתן לבחון יעילות של טיפול (כגון טיפול תרופתי) ולראות האם תחת השפעת הטיפול הפער בין הגיל הדומה ביותר לגיל הכרונולוגי מצטמצם.
 5.  אין צורך לעשות מבדק נוסף: בלחיצות כפתור בלבד, המערכת מייצרת דו"ח התפתחותי המבוסס על תוצאות קיימות.

חשוב ! ניתן להפיק את הדו"ח גם לילדים שעשו בעבר את המבדק.


אופן הצגת הדו"ח:

הדו"ח ההתפתחותי מיועד לנבדקים בטווח הגילאים 7-12 (אשר ביצעו מבדק ילדים) בלבד.
בדו"ח זה מוצגים ביצועי הנבדק בארבעת המדדים השונים- קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות, כאשר הביצוע בכל מדד מושווה ל- 7 קבוצות נורמת גיל ומגדר שונות אשר יפורטו בהמשך.

במידה וביצוע במדד מסוים נמצא בטווח הנורמה של הגיל הכרונולוגי (ציון תקן גדול מ-1.65-), הגיל הדומה ביותר יהיה תואם לגיל הכרונולוגי.
במידה והביצוע נמצא חריג ביחס לגיל הכרונולוגי (ציון תקן שווה או קטן מ- 1.65-) יפורט בדו"ח מהו הגיל הדומה ביותר המתאים לאותו נבדק.

משמעות הגיל הדומה ביותר היא שביצוע הנבדק דומה ביותר לביצוע בקבוצת הגיל המסוימת.

חשוב ! מכיוון שמטרת הדו"ח הינה לזהות חולשה בביצוע, הגיל הדומה ביותר תמיד יהיה זהה לגיל הכרונולוגי או פחות ממנו. לעולם הגיל הדומה ביותר לא יהיה גבוה מהגיל הכרונולוגי של הנבדק.
הדו"ח מורכב מהחלקים הבאים:
 

 1. פרטי הנבדק:


  שימו לב כי הגיל המצויין כ- TEST AGE הוא הגיל הכרונולוגי של הנבדק בעת ביצוע המבדק.
   

 2. טבלה מסכמת:

   

  טבלה זו מציינת עבור כל אחד ממדדי הקשב את הגיל הדומה ביותר שנמצא בהתאם לביצועי הנבדק.
  לדוגמא: ניתן לראות בטבלה כי הגיל הדומה ביותר במדדי הקשב והתזמון הוא גיל 6 ואילו במדדי ההיפראקטיביות והאימפולסיביות הוא גיל 10, כלומר: אם הגיל הכרונולוגי של הנבדק הוא 10, הרי שבמדדים של קשב ותזמון רמת הביצוע שלו דומה לביצוע של ילדים בגיל 6.

   

 3. דמיון על פי גיל – פירוט ויזואלי של הטבלה:

עבור כל אחד מהמדדים, יושווה ביצוע הנבדק ל-7 קבוצות גיל: 6,7,8,9,10,11,12 ויוצג בגרף נפרד.
ציר ה-X של הגרף מציין את קבוצות הגיל השונות.
ציר ה-Y מציין את ציון התקן.
עבור כל קבוצת גיל : ככל שציון התקן קרוב יותר ל-0, המשמעות היא כי ביצוע הנבדק דומה יותר לממוצע בקבוצת הגיל הזו.
הביצוע בו נמצא ציון התקן הקרוב ביותר ל-0, יהיה צבוע בצבע מתאים למדד והגיל התואם יופיע בטבלה המסכמת בתור הגיל הדומה ביותר של הנבדק.
שאר ההשוואות לגילאים השונים יהיו צבועות באפור.

לדוגמא: בגרף המצורף ניתן לראות את הביצוע במדד הקשב בהשוואה לקבוצות הגיל השונות.
ניתן לראות כי הביצוע הקרוב ביותר לציון תקן 0 מופיע בעמודה של גיל 6, לפיכך גיל 6 ייקבע כגיל הדומה ביותר של הנבדק במדד הקשב ובהתאמה יהיה צבוע בצבע כחול.